Ban lãnh đạo
 • Phòng Phước Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0986351317
  • Email:
   ht.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lý Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01694237869
  • Email:
   lythanhduoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều