Ban lãnh đạo
 • Phòng Phước Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986351317
  • Email:
   ht.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Huỳnh Kỉnh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985774064
  • Email:
   huynhkinhthoai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phùng Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   lamphunghiep.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Lý Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   01694237869
  • Email:
   lythanhduoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều