Thông tin chi tiết:
Lý Thành Được
Họ và tên Lý Thành Được
Ngày tháng năm sinh 18/03/1977
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản Lý
Điện thoại 01694237869
Email lythanhduoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phó Hiệu Trưởng

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều