Thông tin chi tiết:
Dương Quốc Dũng
Đảng viên Dương Quốc Dũng
Giới tính Nam
Email duongquocdung.c3tht@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều