Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Diễm
Đảng viên Nguyễn Thị Diễm
Ngày tháng năm sinh 19/02/1980
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Email nguyenthidiem.C3vnc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên văn

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều