Thông tin chi tiết:
Phương Khắc Tín
Đảng viên Phương Khắc Tín
Giới tính Nam
Email phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều