Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kiều Nga
Đảng viên Trần Thị Kiều Nga
Giới tính Nữ
Trình độ Đại Học
Email tranthikieunga.c3vnc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều