Ban lãnh đạo
 • Trầm Trung Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
   0978857229
  • Email:
   tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Đinh Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường
  • Điện thoại:
   0965156449
  • Email:
   dinhhoanhanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Danh Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường
  • Email:
   danhthiphuongthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Đào Thị Bảo Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch hội
  • Điện thoại:
   01629054133
  • Email:
   dtbtransoctrang@gmail.com
 • Dương Chanh Đa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch hội
  • Điện thoại:
   0982384891
  • Email:
   duongchanhda.thanhphu@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều