Ban lãnh đạo
 • Kim Ngọc Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0973772833
  • Email:
   kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Dương Quốc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   duongquocdung.c3tht@soctrang.edu.vn
 • Lý Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   lyhuu.c3mt@soctrang.edu.vn
 • Trầm Trung Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978857229
  • Email:
   tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Sô Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919624204
  • Email:
   phithcs82@gmail.com
 • Đinh Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965156449
  • Email:
   dinhhoanhanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều