Thông tin chi tiết:
Đinh Hoàng Anh
Họ và tên Đinh Hoàng Anh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1988
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Cao đẳng
Điện thoại 0965156449
Email dinhhoanhanh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên thể dục

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều