Thông tin chi tiết:
Kim Ngọc Em
Giáo viên Mỹ Thuật Kim Ngọc Em
Ngày tháng năm sinh 02/04/1982
Giới tính Nam
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Email kimngocem.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều