Thông tin chi tiết:
Lâm Sô Phi
Họ và tên Lâm Sô Phi
Ngày tháng năm sinh 02/11/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0919624204
Email phithcs82@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên thể dục

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều