Thông tin chi tiết:
Trầm Trung Thảo
Họ và tên Trầm Trung Thảo
Ngày tháng năm sinh 03/11/1988
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0978857229
Email tramtrungthao.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên thể dục

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều