Ban lãnh đạo
 • Huỳnh Kỉnh Thoại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0985774064
  • Email:
   huynhkinhthoai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • PHƯƠNG KHẮC TÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Sà Phép
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669671903
  • Email:
   lythisaphep.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Minh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamminhthai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Hứa Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984394627
  • Email:
   huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trần The
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915575219
  • Email:
   tranthe@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều