Ban lãnh đạo
 • PHƯƠNG KHẮC TÍN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Email:
   phuongkhactin.c3vnc@soctrang.edu.vn
 • Lý Thị Sà Phép
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01669671903
  • Email:
   lythisaphep.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Lâm Minh Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamminhthai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Hứa Minh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984394627
  • Email:
   huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều