Thông tin chi tiết:
Hứa Minh Đức
Giáo viên Hứa Minh Đức
Ngày tháng năm sinh 25/02/1976
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0984394627
Email huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội

Giáo viên anh văn