Thông tin chi tiết:
Hứa Minh Đức
Giáo viên Hứa Minh Đức
Ngày tháng năm sinh 25/02/1976
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Email huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên anh văn

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều