Thông tin chi tiết:
Hứa Minh Đức
Họ và tên Hứa Minh Đức
Ngày tháng năm sinh 25/02/1976
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0984394627
Email huaminhduc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên anh văn

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều