Thông tin chi tiết:
Huỳnh Kỉnh Thoại
Phó Hiệu trưởng Huỳnh Kỉnh Thoại
Ngày tháng năm sinh 21/09/1976
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tin học
Điện thoại 0985774064
Email huynhkinhthoai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên tin học

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều