Thông tin chi tiết:
Huỳnh Kỉnh Thoại
Tổ trưởng Huỳnh Kỉnh Thoại
Ngày tháng năm sinh 21/09/1976
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tin học
Địa chỉ
Điện thoại 0985774064
Email huynhkinhthoai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội

Giáo viên tin học