Thông tin chi tiết:
Lâm Minh Thái
Giáo viên Lâm Minh Thái
Ngày tháng năm sinh 02/12/1979
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email lamminhthai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội

Giáo viên công nghệ