Thông tin chi tiết:
Lâm Minh Thái
Họ và tên Lâm Minh Thái
Ngày tháng năm sinh 02/12/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Email lamminhthai.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên công nghệ

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều