Thông tin chi tiết:
Lý Thị Sà Phép
Giáo viên Lý Thị Sà Phép
Ngày tháng năm sinh 09/10/1985
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Email lythisaphep.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên anh văn

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều