Thông tin chi tiết:
Trần The
Giáo viên Trần The
Ngày tháng năm sinh 05/09/1959
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0915575219
Email tranthe@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội

Giáo viên khmer