Thông tin chi tiết:
Trần The
Giáo viên Trần The
Ngày tháng năm sinh 05/09/1959
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Điện thoại 0915575219
Email tranthe@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên khmer

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều