Thông tin chi tiết:
Hứa Thị Thanh Dung
Họ và tên Hứa Thị Thanh Dung
Ngày tháng năm sinh 07/05/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 01234654262
Email huatdungst@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên toán

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều