Thông tin chi tiết:
Kim Ngọc Đời
Họ và tên Kim Ngọc Đời
Ngày tháng năm sinh 07/03/1984
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Địa chỉ kimngocdoi.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Điện thoại 0971649284
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên công nghệ

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều