Thông tin chi tiết:
La Dương Phương Lam
Giáo viên La Dương Phương Lam
Ngày tháng năm sinh 31/10/1979
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email laduongphuonglam.C3vnc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên toán

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều