Thông tin chi tiết:
Lâm Dương Hoàng
Họ và tên Lâm Dương Hoàng
Ngày tháng năm sinh 03/02/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0984703720
Email lamduonghoang.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên toán

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều