Thông tin chi tiết:
Trương Ngọc Bích
Tổ trưởng Trương Ngọc Bích
Ngày tháng năm sinh 21/04/1981
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Email truongngocbich.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Tổ trưởng

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều