Thông tin chi tiết:
Châu Thị Bích Ngọc
Họ và tên Châu Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh 07/12/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Điện thoại 0914558929
Email chaumyngoc.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên văn

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều