Thông tin chi tiết:
HUỲNH SÔ PHẾT
Giáo Viên HUỲNH SÔ PHẾT
Giới tính Nam
Trình độ Đại Học
Email huynhsophet.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều