Thông tin chi tiết:
Sơn Thị Si Tônh
Họ và tên Sơn Thị Si Tônh
Ngày tháng năm sinh 15/02/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Điện thoại 0961770314
Email sonthisitonh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Giáo viên văn

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều