Thông tin chi tiết:
Diệp Thụy Mai Anh
nhân viên Diệp Thụy Mai Anh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1978
Giới tính Nữ
Trình độ Chưa qua đào tạo
Email diepthuymaianh.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

phụ bếp

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều