Thông tin chi tiết:
Tăng Thị Sô Phia
Họ và tên Tăng Thị Sô Phia
Ngày tháng năm sinh 01/01/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ nhân viên
Trình độ Chưa qua đào tạo
Thuộc về bộ phận nấu ăn
Email tangthisophia.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều