Thông tin chi tiết:
Thạch Thị Sà Pha
nhân viên Thạch Thị Sà Pha
Ngày tháng năm sinh 01/01/1988
Giới tính Nữ
Trình độ Chưa qua đào tạo
Thuộc về bộ phận nấu ăn
Email thachthisapha.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều