Ban lãnh đạo
 • Dương Chanh Đa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   duongchanhda.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trầm Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Email:
   tramminhtuan.thanhphu@gmail.com