Ban lãnh đạo
 • Dương Chanh Đa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982384891
  • Email:
   duongchanhda.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Đoàn Ngọc Nhẫn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Điện thoại:
   0949727535
  • Email:
   doanngocnhan.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn
 • Trầm Minh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01696616625
  • Email:
   tramminhtuan.thanhphu@gmail.com
 • Lý Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   nhân viên
  • Điện thoại:
   01656789000
  • Email:
   lythithanhnhanmyxuyen@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều