Thông tin chi tiết:
Dương Chanh Đa
Nhân viên Dương Chanh Đa
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Thiết bị
Địa chỉ
Điện thoại 0982384891
Email .duongchanhda.thanhphu@gmail.com
Mạng xã hội

Nhân viên thiết bị