Thông tin chi tiết:
Dương Chanh Đa
Nhân viên Dương Chanh Đa
Giới tính Nam
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Thiết bị
Điện thoại 0982384891
Email .duongchanhda.thanhphu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Nhân viên thiết bị

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều