Thông tin chi tiết:
Thạch Thị Hoàng
Nhân viên Thạch Thị Hoàng
Ngày tháng năm sinh 28/05/1990
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản sinh
Điện thoại 0917444401
Email thachthihoang32@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quản sinh

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều