Thông tin chi tiết:
Lý Thị Thanh Nhàn
nhân viên Lý Thị Thanh Nhàn
Ngày tháng năm sinh 20/08/1989
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Văn thư
Địa chỉ
Điện thoại 01656789000
Email lythithanhnhanmyxuyen@gmail.com
Mạng xã hội

Nhân viên