Thông tin chi tiết:
Trầm Minh Tuấn
Họ và tên Trầm Minh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 06/07/1988
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Kế toán
Điện thoại 01696616625
Email tramminhtuan.thanhphu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Kế toán

Sơ đồ tổ chức
Tin tức
Tin đọc nhiều