Thông tin chi tiết:
Trầm Minh Tuấn
Nhân viên Trầm Minh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 06/07/1988
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Kế toán
Địa chỉ
Điện thoại 01696616625
Email tramminhtuan.thanhphu@gmail.com
Mạng xã hội

Kế toán