Thông tin chi tiết:
Võ Thị Tuyền
Tổ trưởng Võ Thị Tuyền
Ngày tháng năm sinh 01/06/1987
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01689811993
Email vttuyenst@gmail.com
Mạng xã hội

Tổ trưởng tổ văn phòng