Trường :
TRƯỜNG PTDTNT THCS&THPT THẠNH PHÚ
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp STT Tên lớp
1 6A1 1 6A1
2 6A2 2 6A2
3 7A1 3 7A1
4 7A2 4 7A2
5 8A1 5 8A1
6 8A2 6 8A2
7 9A1 7 9A1
8 9A2 8 9A2
9 10A1 9 10A1
10 10A2 10 10A2
11 11A1 11 11A1
12 11A2 12 11A2
13 12A1 13 12A1
14 12A2 14 12A2

Trang chủ | Danh sách giáo viên