Tháng  
Năm 
"Website tra cứu từ Vựng Khmer - Việt = Việt Khmer Version 1.0"

WEBSITE TRA CỨU TỪ VỰNG VIỆT- KHMER - KHMER - VIỆT

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG PTDTNT THCS & THPT THẠNH PHÚ

TỪ VỰNG VIỆT - KHMER=KHMER - VIỆT

XÂY DỰNG & THIẾT KẾ WEBSITE TỪ VỰNG VIỆT - KHMER
THẨM ĐỊNH & XÂY DỰNG TỪ VỰNG KHMER - VIỆT
DƯƠNG CHANH ĐA TẠ PHIA RINH
ĐINH HOÀNG ANH THẠCH HỮU CẦN
THÔNG TIN LIÊN HỆ SĐT: 0982384891-
EMAIL: duongchanhda.thcsdtnt.tp@soctrang.edu.vn

 

 

 

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN
THI TRỰC TUYẾN
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
HÌNH ẢNH

Bản Quyền Thuộc Về Ban Biên Tập

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú THCS&THPT Thạnh Phú